Gia đình Vibev

Tại Gia Đình Vibev, con người được xem là tài sản quý giá. Các thành viên của Gia Đình Vibev chính là nền tảng tạo nên thành công của doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi:

- Hướng đến kết quả: mọi nhiệm vụ cần phải được hoàn thành bằng mọi nỗ lực, tập trung cao độ để đạt được kết quả tốt nhất và đúng thời gian cam kết, tự đặt ra các mục tiêu thách thức cùng với kế hoạch hành động để triển khai.

- Khẳng định năng lực bản thân: coi mục tiêu chung và các thách thức như là cơ hội và động lực để phát triển bản thân. Trong tập thể lớn, mỗi một cá thể cần có khả năng làm việc và sáng tạo độc lập hướng đến mục tiêu chung và khai thác hết tiềm năng của bản thân.

- Nhân văn: quan tâm đến sự phát triển và trưởng thành của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và giàu tính cộng hưởng. Các hoạt động giao lưu, gắn kết được tổ chức thường xuyên giúp cho các thành viên của Gia đình Vibev gắn bó và hỗ trợ nhau tốt hơn.

Gia đình Vibev

Vị trí tuyển dụng

Vị trí ứng tuyểnNơi làm việcHạn nộp hồ sơỨng tuyển
Giám đốc bán hàng khu vựcMekong